Trasig hjärna – Ett funktionsmedicinskt perspektiv

Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet – som en produkt av gener och livsstilsvanor.

Det är inom funktionsmedicinen viktigt att ta hänsyn till varje individs genetiska förutsättningar, men framför allt hur livsstilens grundpelare på kort och lång sikt kan stödja läkningsprocesser vid sjukdom.

I det funktionsmedicinska perspektivet uppstår en trasig hjärna när vi tappar normala eller optimala hjärnfunktioner.

Underliggande processer och tillstånd som kan vara gemensamma oavsett vilken typ av ”trasig hjärna” diagnos som ställs.

Alla dessa kan bidra till utveckling av dessa tillstånd, speciellt när det finns många av dessa samtidigt:

  • Insulinresistens – Metaboltsyndrom – Diabetes.
  • Inflammation.
  • Addictions/beroende, speciellt till läkemedel, socker, digitala/sociala medier, droger, alkohol, tobak, m.m.
  • Oxidation, överskott av fria radikala skador.
  • Toxicitet: belastningar från miljögifter, t.ex, tungmetaller, kemikalier, elektromagnetiska fält (EMFs).
  • Infektioner: virus (speciellt herpes 1), bakterier, mögel, parasiter.
  • Våld mot huvudet av olika slag.
  • Stress.
  • Sömnbesvär.
  • Social isolering, ensamhet.

Exempel på faktorer som påverkar hjärnans hälsa och som kan leda fram till en trasig hjärna:

 

Behandlingar för hela hjärnan bör ta hänsyn till både kroppens, själens och hjärnans grundbehov och underliggande processor och tillstånd.

En funktionsmedicinsk terapeut kan hjälpa dig att utvärdera dessa behov samt bidragande orsaker till besvär och föreslå ett behandlingsprogram.

Näringsobalanser är ett gemensamt tillstånd hos nästan alla som har en trasig hjärna.

Att förbättra kosten och skräddarsy näringsintaget med hjälp av näringstillskott har ofta en mycket positiv effekt på hälsan.

Det kan hjälpa till att minska läkemedelsbiverkningar.

I många fall leder det även till ett minskat behov av läkemedel.

Rädda Din Hjärna Nu

Rädda Din Hjärna Nu

AV PETER WILHELMSSON OCH HAYDE BOLOURI

Boken Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar och hur du kan förebygga och förbättra dessa tillstånd.

Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som Parkinsons, M.S., ADHD och depression, med fler.

470 sidor om hur du kan rädda din hjärna.

Andra, uppdaterade upplagan.

Köp boken Rädda Din Hjärna Nu i webshopen hos POWHealthPlus.com.