Hjärnhälsa – Ett konventionellt perspektiv

Det konventionella sättet att beskriva problem med hjärnhälsa skiljer ofta olika dysfunktioner och sjukdomar i olika fack, avdelningar och diagnoser.

Detta för att lättare kunna beskriva, diagnosticera och hantera dessa besvär.

Det har naturligtvis sina fördelar att separera och dela upp dessa besvär, speciellt när det gäller farmakologiska behandlingar: farmakologiska behandlingar kan handla om:

 • centralstimulerande läkemedel (t.ex. metylfenidat och amfetamin) för ADHD,
 • L-Dopa för Parkinsons,
 • SSRI-läkemedel (t.ex. Cipramil) för depression,
 • duloxetin (som Cymbalta) för ångest,
 • bensodiazepiner för sömnbesvär,
 • opiater för smärtlindring, och
 • acetylkolinesterashämmare (som Aricept) för Alzheimers.

Dessa fungerar genom att påverka neurotransmittorer (signalsubstanser) som reglerar många av hjärnans nyckelfunktioner.

Andra grupper av läkemedel som MAO-hämmare, neuroleptika och många andra typer av läkemedel används också flitigt.

Dessa har välstuderade farmalogiska effekter och hjälper många människor.

Men det finns också ett stort antal som inte blir hjälpta och alla dessa har på sikt milda, måttliga eller svåra biverkningar.

Detta speciellt om man intar många läkemedel samtidigt.

Dessa läkemedel kan interagera och skapa kaos, samt laka ur näringsämnen.

Detta sker p.g.a. kroppens ökade omsättning av näring som behövs för att hjälpa till läkemedlets transport, verkan och nedbrytning. T.ex. intag av neuroleptika har visat sig skapa ökade brister på D-vitamin (Xin, He, Pei Jiang, et. al. Ann Nutr Metab. 2016, Jan 27; 68(2):119–127).

Den som intar läkemedel får ofta näringsbrister och näringsobalanser. Ju mer läkemedel och ju längre tid du intar läkemedel, desto större problem.

Även om man använder alltmer kompletterande behandlingar som KBT, psykoterapi, meditation, ”Mindfulness”, akupunktur och ”motion på recept” så används dessa fortfarande i alltför liten skala i kombination med eller som alternativ till läkemedelsbehandlingar.

Multimodala livsstilsbehandlingar

Det är alltför sällan en multimodal kraftfull kombination av livsstilsbehandlingar används tillsammans.

Det är också alltför sällan att man gör en noggrann kartläggning av livsstilsvanor eller näringsstatus, trots att värden av alla följande näringsämnen inverkar på de allra vanligaste sjukdomar kopplade till ohälsa i hjärnan:

 • B-vitaminer,
 • C-vitamin,
 • D-vitamin,
 • Magnesium,
 • Zink,
 • Jod,
 • Selen,
 • Aminosyror,
 • Fettsyror.

Näringsurlakning, näringsbrister och obalanser är endast en av många bidragande orsaker till trasig hjärna-besvär som man oftast inte tänker på, mäter eller tar hand om.

Rädda Din Hjärna Nu

Rädda Din Hjärna Nu

AV PETER WILHELMSSON OCH HAYDE BOLOURI

Boken Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar och hur du kan förebygga och förbättra dessa tillstånd.

Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som Parkinsons, M.S., ADHD och depression, med fler.

470 sidor om hur du kan rädda din hjärna.

Andra, uppdaterade upplagan.

Köp boken Rädda Din Hjärna Nu i webshopen hos POWHealthPlus.com.