Boken Rädda Din Hjärna Nu

Många av hjärnans grundläggande behov beskrivs och diskuteras i boken Rädda Din Hjärna Nu.

Viktiga grundläggande behov för en god hjärnhälsa:

  • Adekvat näring för hjärnan.
  • Rörelse, motion.
  • Hälsosamma relationer och ett stort socialt nätverk.
  • Ett harmoniskt inre tillstånd, tillfredställelse med sig själv.
  • Ren inomhus och utomhusluft, miljö och rent dricksvatten
  • Begränsad elektromagnetisk exponering och skärmtid.

Ett funktionsmedicinskt perspektiv och ledtrådar från boken Rädda Dina Hjärna Nu kan troligtvis hjälpa dig på vägen till en bättre hjärnhälsa.

Läs mer och beställ boken hos Alpha Plus AB »